Dasar Perlindungan Data Peribadi  

(Disemak 14 Disember 2020)

Di Me.Reka, apa yang paling kami hargai adalah privasi anda. Kami berusaha sedaya upaya untuk melindungi data peribadi dan maklumat peribadi anda dengan mematuhi undang-undang Malaysia. Notis Privasi ini digariskan untuk merangka dasar dan prinsip kami yang berkaitan dengan data peribadi dan maklumat peribadi anda.

Pada awalnya, Dasar Perlindungan Data Peribadi ini akan meliputi kawasan-kawasan yang disenaraikan di bawah:-


 • Apa yang kami boleh Mengumpul &Bagaimana kami mengumpulnya 
 • Bagaimana kita menggunakan 
 • Kepada Siapa kami mendedahkan data kepada
 • Keselamatan Data Peribadi anda
 • Pengekalan Data anda
 • Ketepatan Data anda
 • Semakan ke Notis Persendirian

Data Peribadi Yang Kami Boleh Kumpulkan &bagaimana Kami Mengumpulnya 

Dalam menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, kami mungkin perlu mengumpul dan menyimpan data peribadi dan maklumat peribadi anda tentang anda. Ia mungkin termasuk yang berikut:-

 • Data peribadi dan maklumat peribadi termasuk nama, alamat, no hubungan, no NRIC, DOB, alamat e-mel, dll. 
 • Butiran akaun bank termasuk nama pemegang akaun, nama bank, nombor akaun, dll
 • Gambar-gambar yang boleh dihantar kepada kami untuk tujuan menggunakan perkhidmatan kami, dll
 • CV apabila anda memohon kerja dengan kami 

Selain daripada di atas, apa-apa maklumat yang tidak terhad kepada maklumat yang dikumpulkan apabila anda melawat laman web kami termasuk alamat IP anda, maklumat yang boleh anda berikan kepada kami melalui borang hubungi kami, dan sebagainya.  

Dengan menyerahkan data peribadi dan maklumat peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan penggunaan data anda untuk Tujuan yang disenaraikan atau dikenal pasti dalam Dasar Privasi ini. Sila maklumkan kepada kami jika anda tidak bersetuju untuk kami memproses data peribadi atau maklumat peribadi anda. Hubungan dengan pegawai perhubungan kami boleh didapati di bawah

Bagaimanakah kami menggunakan Data Peribadi anda

Dengan anda bersetuju dan bersetuju untuk kami menggunakan data peribadi anda, kami boleh menggunakan data dan maklumat peribadi anda di mana dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Data peribadi dan maklumat peribadi anda boleh digunakan untuk tujuan berikut:-

 • untuk menilai permohonan/permintaan anda untuk produk dan perkhidmatan kami;
 • untuk memberikan anda maklumat produk, perkhidmatan, tawaran pihak ketiga, yang mungkin menarik minat anda
 • untuk memaklumkan anda dari semasa ke semasa mengenai inisiatif kami
 • untuk mengemas kini anda mengenai agenda kami, projek-projek dan lain-lain 
 • untuk mengetahui laporan, data dan/atau statistik berdasarkan maklumat yang anda berikan
 • untuk tujuan audit, pematuhan,
 • untuk menjalankan kaji selidik di mana kami fikir anda mungkin menarik minat 
 • menjalankan penyelidikan pemasaran
 • untuk memindahkan atau menyerahkan hak, kepentingan dan kewajipan kami di bawah mana-mana perjanjian anda dengan kami.


Pendedahan Data Peribadi anda

Kami mungkin dikehendaki untuk mendedahkan data peribadi dan maklumat peribadi tertentu tentang anda kepada pihak ketiga berikut:- 

 • syarikat dan/atau organisasi yang berkaitan dengan Me.REKA seperti Kumpulan Syarikat Biji-biji dan NGO Biji-Biji. 
 • affiliate dan / rakan kongsi yang bekerjasama dengan kami 
 • penasihat seperti akauntan, juruaudit, peguam di mana dibenarkan oleh anda 
 • mana-mana orang yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau pemeliharaan mana-mana hak kami di bawah perjanjian anda dengan kami,


Keselamatan Data Peribadi anda & Pemindahan Data Peribadi

Di Me.Reka, kami berbangga dengan keadaan perkhidmatan awan seni di mana maklumat anda akan terjamin dan disimpan dalam peti besi masyarakat moden. Oleh kerana kemudahan dan pelayan penyimpanan awan mungkin terletak di bidang kuasa lain, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa selain Malaysia. 

Pengekalan Data Peribadi anda

Pengekalan semua Data Peribadi dan Maklumat Peribadi anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian anda dengan kami dan/atau anak-anak syarikat kami. Kami mungkin tidak menyimpan data anda jika data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan tersebut pada masa pengumpulan.

Ketepatan Data Peribadi anda

Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan sentiasa dikemas kini dengan mengambil kira tujuan itu, termasuk sebarang tujuan yang berkaitan secara langsung, yang mana data peribadi dikumpulkan dan diproses selanjutnya. Sekiranya anda mendapati bahawa data anda mengelirukan atau tidak betul, anda boleh menghubungi pegawai perhubungan kami seperti yang diperuntukkan di bawah. 

Semakan kepada Dasar Perlindungan Data Peribadi 

Kami boleh menyemak notis privasi kami dari semasa ke semasa dan notis yang sama akan disampaikan kepada diri anda yang baik melalui laman web dan / atau e-mel kami. 

Maklumat Untuk Dihubungi 

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini. Kami boleh dihubungi melalui:

Pegawai Pematuhan:

Nur Nadzirah Farhanah binti Zainudin


E-mel:

programmes@mereka.my

Alamat:

Lot 1C-3, Level G1, Publika Shopping Gallery, Solaris Dutamas, Jalan Dutamas 1, Kuala Lumpur 50480

Nombor Telefon:

603-64194755