TEGAS Social Impact Accelerator 2021

MOHON SEKARANG

5

Kumpulan

RM 35K

Geran Benih

6 Bulan

Mentor
TEGAS Social Impact Accelerator adalah sebuah program yang dibawakan khas oleh kerjasama antara Pusat Inovasi Digital TEGAS dan Me.Reka, dan direka khas untuk rakyat Sarawak yang ingin menjadikan projek keusahawanan dan impian mereka menjadi kenyataan.

Menerusi pendedahan kepada kemahiran digital, alatan, sumber dan bimbingan, program ini direka untuk menyokong startups dan idea perniagaan anda disamping mengekalkan dan mengambil kira konsep kelestarian, pencapaian dan impak sosial.

Sesi-sesi yang dijalankan direka bagi mengukuhkan kemahiran berfikir daripada Masterclasses dan 6 bulan bimbingan diketuai oleh pakar-pakar penglibatan sivik, inisiatif kelestarian dan design thinking.

Tema Program Kami

Pembangunan
Komuniti, luar bandar, dan pembangunan belia untuk menambah baik kesejahteraan dan kualiti hidup bagi komuniti yang tidak terdedah kepada dunia luar.
Kemampanan
Mengurangkan masalah pengurusan sisa dalam kalangan komuniti bandar dan luar bandar di samping mempromosi penyelesaian terhadap ekonomi pekeliling.
Pendidikan
Merapatkan jurang bagi mereka yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan dengan menyediakan sumber dan alatan untuk membentuk perubahan, meneroka inovasi dan penyelesaian baru.  
Seni, Media & Budaya
Menyediakan sokongan dan medium bagi individu dalam bidang seni untuk mengetengahkan kepelbagaian karya seni Malaysia.  
Pelancongan
Mempromosi and menggalakkan sektor pelancongan di negara melalui pemeliharaan warisan budaya, peningkatan kemahiran digital bagi pengamal budaya, kewangan, perniagaan dan banyak lagi.
Pertanian
Membentuk penyelesaian lestari bagi amalan pertanian sedia ada untuk memastikan persekitaran yang lebih sihat, bersih dan memelihara biodiversiti di Malaysia. 
Produk Baru & Perkhidmatan
Mempromosi inovasi dan keusahawanan melalui produk baharu dan perkhidmatan yang lebih baik untuk melestarikan penyelesaian masalah yang sedia ada.  
Kemukakan Permohonan Sekarang!

Garis Masa Program

Fasa 1: Masterclass 1 (25 & 26 September, 2021)
Fasa pertama program akan dimulakan dengan Masterclass sepanjang 2 hari yang menambahbaik kecekapan peserta dalam teras perniagaan yang menjadi instrumen utama bagi perkembangan diri anda sebagai pemangkin perniagaan.

Mempelajari tentang selok belok model perniagaan, pemasaran digital dan strategi organisasi anda.

Setiap sesi yang dijalankan selama dua hari dilengkapkan dengan tugas-tugas dan kuiz-kuiz bagi memastikan para peserta sentiasa belajar dan meneliti isi kandungan dan intipati program.
Hasil
 • Orientasi Program
 • Pemahaman terhadap teori dan model perniagaan
 • Perancangan Strategi
 • Sumber dan Alat pemasaran digital

Business Model Canvas

Menghasilkan struktur garis panduan komponen penting perniagaan melalui rekaan Business Model Canvas (BMC) dan memperoleh pemahaman terhadap kebergantungan elemen-elemen ini dalam memastikan nilai organisasi dapat disampaikan. 

SE Business Model & Theory of Change

Memahami ciri-ciri teras perusahaan sosial dan kepelbagaian model bisnes. Menggunakan Theory of Change sebagai alat pengurusan untuk memberi konsep visi utama kesan sosial yang ingin dibuat oleh perniagaan anda. 

Rantaian Bekalan, Operasi & Rakan Kongsi

Cari sambungan antara pelbagai pemain yang terlibat dalam sistem penyampaian nilai anda, dan ideate mengenai pelbagai cara di mana ia sesuai dalam gambaran yang lebih besar.

Mewujudkan kesedaran yang tegas mengenai kepentingan perkongsian dengan tokoh-tokoh utama seperti pembekal, pelabur, dan perniagaan lain untuk membina hubungan rangkaian, dan hubungan yang saling bermanfaat.

Pemasaran Digital

Memahami strategi untuk menambah kesedaran kempen dan imej jenama anda melalui perancangan konten yang strategik, dengan bantuan kemahiran dan alat digital seperti lead generation, conversion dan banyak lagi.  
Fasa 2: Masterclass 2 (16 & 17 Oktober, 2021)
Setelah menamatkan masterclass Fasa 1, anda akan melalui masterclass selama 2 hari yang memberi pendedahan tentang alatan serta kemahiran yang diperlukan untuk membawa produk anda ke pasaran.

Fasa ini merupakan fasa yang sangat komprehensif kerana anda akan mempelajari segalanya bermula daripada kaedah memperoleh dana dan mendapatkan rakan kongsi sehingga memformalkan kontrak bagi produk dan perniagaan anda.

Setelah berjaya menyelesaikan modul utama bagi fasa ini, anda akan diberi peluang untuk mengemukakan idea perniagaan anda. Sekiranya semua berjalan dengan lancar, pasukan anda akan dipilih sebagai salah satu daripada 5 pasukan yang diberi akses terhadap geran RM35,000*.
Hasil
 • Ilmu pengetahuan bagi syarikat pemula (startups)
 • Strategi bagi membawa produk ke pasaran 
 • Kaedah memperoleh dan menjaga pelanggan 
 • Pengurusan kewangan

Jualan & Pengurusan Pelanggan

Mempelajari aspek utama dalam mengenalpasti kehendak pelanggan dan menubuhkan cara bagi menjana sales leads conversion.

Pengurusan Kewangan

Memberi panduan dan memimpin peserta mengenai selok-belok perancangan dan pelaporan kewangan bagi memastikan kebertanggungjawaban terhadap modal dan aliran kewangan organisasi.

Saluran berkongsi mengenai aplikasi Pengumpulan Dana dan Geran.

Proposal Bisnes dan Kontrak

Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses pitching, melalui pendekatan langkah demi langkah: konseptualisasi produk, membuat proposal bisnes, membentuk pembentangan bagi pitching, dan memformalkannya melalui kontrak.   Fasa 3: 6 Bulan Bimbingan Mentor (November 2021 - April 2022)  
Fasa terakhir program akan bertumpu kepada mengekalkan perkembangan perniagaan di samping mencari cara untuk memajukan, menilai impak sosial produk anda dan berhubung dengan mentor untuk mendapat panduan dan mengambilkira kebarangkalian dan penyelesaian masalah.

Di fasa ini anda akan diberi akses kepada rangkaian pakar-pakar industri, sumber dan dana bagi mendorong perniagaan anda ke tahap yang lebih baik. Pihak kami juga akan membantu anda dengan sesi bimbingan secara 1:1 dan secara langsung. 
Hasil
 • Bimbingan Mentor 
 • Rangkaian 
 • Dana dan Sumber 
 • Penilaian Impak Sosial

Akses Terhadap Pemberi Dana

Berhubung dengan pemberi dana dan pihak berkepentingan untuk mendapatkan akses kepada sumber yang lebih luas.

Perkembangan Perniagaan

Melalui peluang membina rangkaian dan bimbingan, membenarkan bisnes anda untuk berkembang dan kekal cemerlang sepanjang tempoh ini. 

Impak Sosial

Mengenalpasti dan menilai sejauh mana impak sosial anda melalui laporan dan perjumpaan berkala bersama mentor. 

Borang Permohonan

Permohonan kini ditutup

Kriteria Program

 • Berkemampuan untuk turut serta dalam kesemua penyampaian program dari mula sehingga akhir 
 • Hendaklah merupakan rakyat Sarawak dan juga pemilik atau pemilik bersama perusahaan sosial yang berdaftar dibawah SSM (atau badan pendaftaran lain yang diiktiraf) dengan sekurang-kurangnya 51% pegangan saham
 • Perusahaan sosial dan perniagaan berfokus kepada sektor utama yang dikenalpasti di dalam Strategi Ekonomi Sarawak 2018-2022 akan diutamakan
 • Perniagaan mestilah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan dan tidak lebih daripada 5 tahun disertakan bersama laporan sebagai bukti (pendapatan, pemerolehan pengguna dan pelanggan)

Rakan Kongsi Kami

Rashvin Pal Singh
CEO Kumpulan
Biji-biji Initiative dan Me.reka
Jey Bala
Ketua Program
Me.reka
Mala Sukumar
Pemasar Digital
Me.reka
William Koong
Pengarah Bersama
Taylor's Me.reka Makerspace
Juliana Adam
CEO
Biji-biji Initiative
Gurpreet Singh
CEO
Me.reka
Hazri Haili
Pengurus Hab Inovasi
Taylor's Me.reka Makerspace